• Iedereen verdient een morgen

 • Alpe d’HuZes kent alleen maar kanjers

 • Niemand meer dood aan kanker, dat wil jij toch ook?

 • Sterren stralen niet alleen aan de hemel maar ook op de Alpe

Achtergrondinformatie Alpe d’ HuZes

Alpe d’HuZes is een geweldig evenement met een fantastisch doel, dat georganiseerd wordt door gedreven mensen! Ook dit jaar willen we weer zo veel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel. We doen dit met elkaar, vrijwilligers, deelnemers en sponsoren.

Waarom meedoen aan Alpe d’HuZes? 

Iedereen die aan Alpe d’HuZes meedoet heeft zo zijn eigen redenen. Als je al deze redenen bij elkaar neemt, heb je een brok aan motivatie en inspiratie. Hier een kleine greep uit de motivatiebak:

 • ter nagedachtenis aan de mensen die te vroeg aan kanker zijn overleden;
 • ter inspiratie van de mensen die nu aan het strijden zijn, onmacht omzetten in kracht;
 • voor de toekomst van onze kinderen;
 • een signaal naar vrienden en bekenden met kanker dat ze er niet alleen voor staan;
 • mensen helpen, inspireren of bewust maken.

Dit geeft ons kracht, hiermee geef je elkaar kracht. Eén punt staat in die ene week voorop: ‘saamhorigheid en verbondenheid’. Samen met elkaar gaan voor één doel: niet opgeven en onze grenzen verleggen, voor jezelf maar vooral ook voor anderen. Hoe mooi is dat, om hierbij te zijn voor je dierbaren en voor anderen!

Onze missie
Onze missie is het bevorderen en ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker in alle mogelijke vormen, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker.

Wij willen ons geld besteden aan onderwerpen die wij vanuit onze missie het meest relevant vinden, en hiermee vooral die projecten ondersteunen die de grootst mogelijke voordelen opleveren voor patiënten die dagelijks leven met kanker. Iedereen die hieraan meedoet of meehelpt, kan daar trots op zijn.

Wat is Alpe d’HuZes en waar staan wij voor?
Om antwoord te kunnen geven op vragen die aan je worden gesteld, hebben we een korte boodschap geformuleerd waarin wordt uitgelegd wat Alpe d’HuZes is en waar we voor staan.

Deze boodschap legt uit: 

 • wat Alpe d’HuZes is
 • hoe geld ingezameld wordt
 • wat het belangrijkste doel is (kanker als ziekte onder controle krijgen)
 • wat de belangrijkste kernwaarden zijn (antistrijkstokbeleid, integriteit)
 • dat een nieuwe start is gemaakt en zaken anders zijn georganiseerd
 • dat iedereen zich belangeloos inzet voor Alpe d’HuZes

Alpe d’HuZes is een actie (wat) waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het motto ‘opgeven is geen optie’ op een dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez beklimmen (hoe) om zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund, met als doel de ziekte onder controle te krijgen (doel), zodat er in de toekomst geen mensen meer doodgaan aan kanker.

Wij voelen een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de kankerpatiënten en onze sponsoren. De opgehaalde sponsorgelden gaan direct naar KWF Kankerbestrijding en komen voor 100% ten goede aan de door KWF en Alpe d’HuZes benoemde doelen, in overeenstemming met de principes van Alpe d’HuZes: antistrijkstokbeleid en integriteit (kernwaarden).

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in het verleden en het feit dat de organisatie inmiddels fors is gegroeid, is besloten om een professionaliseringsslag te maken. Er is een raad van toezicht gekomen, die een nieuw bestuur heeft aangesteld (anders georganiseerd). Daarnaast is de vrijwilligersraad opgericht. Feit is en blijft dat Alpe d’HuZes een organisatie is waarvoor iedereen zich geheel belangeloos als vrijwilliger inzet (belangeloze inzet door iedereen). Dat is de kracht van Alpe d’HuZes.

Niemand meer dood aan kanker. Dat wil jij toch ook?

Wat heeft Alpe d’HuZes opgebracht?
De sponsoractie waarbij deelnemers de Alpe d’Huez beklimmen, heeft sinds de start in 2006 al het fantastische bedrag bij elkaar gebracht van 130 miljoen euro. Al het geld dat wordt ingezameld gaat naar KWF Kankerbestrijding en wordt gestort in een apart fonds op naam, het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. Het wordt besteed aan geselecteerde onderzoeken die bijdragen aan de strijd tegen kanker. Een overzicht van de opbrengsten en bestedingen kun je hier lezen op de website van KWF Kankerbestrijding.

In de subsidievoorwaarden van KWF Kankerbestrijding staat onder welke voorwaarden subsidie wordt verstrekt. Op de website van KWF Kankerbestrijding zijn deze voorwaarden te lezen.